રક્ત સાગર

પ્રવીણ શાસ્ત્રી અને મિત્રોની વિવિધ વાતો

રક્ત સાગર

‘કૌન હૈ?’
‘પપ્પા, હું તમારી દીકરી ક્ષમતા.’
‘તું જુઠ્ઠી છે. મારી ક્ષમતા તો આટલી નાની છે.’
સાગરે અર્ધનશામાં હાથમાંની નાની બોટલની સાઈઝ બતાવી.

‘પપ્પા હવે હું મોટી થઈ ગઈ છું. આવતા રવિવારે મારા લગ્ન છે. પપ્પા હું તમને લેવા આવી છું. ચાલો, મમ્મી અને નાના કાકા તમારી રાહ જૂએ છે.’

‘હેં ક્ષમી તું આટલી મોટી થઈ ગઈ અને મને ખબર પણ ન પડી? હું ચોક્કસ આવીશ. સરિતાને પણ લઈ આવીશ. બોલિવૂડ સ્ટારની દીકરીના ધમાકેદાર વૅડિંગ થશે.’

‘પપ્પા સમાચારમાં વાંચ્યું હતું કે તમારી સરિતા સરિતા નથી. એ તો તમને છોડીને ક્યારની ચાલી ગઈ છે. એ તો ઋચા છે. તમે સાગર નથી રહ્યા. તમે મારા વ્હાલા પપ્પા કાન્તીભાઈ છો. લગ્ન તો તદ્દન સાદાઈથી જ કરવાના છે. તમારે આવીને કન્યાદાન કરીને માત્ર આશીર્વાદ આપવાના છે.’

‘દીકરી, હું આજે તો નહીં પણ પરમ દિવસે સવારે જરૂર આવીશ. કન્યાદાન માટે જરૂરી ઝવેરાત ખરીદવાનું છે. તું ફિલ્મ સ્ટાર સાગરની દીકરી છે.’

‘પપ્પા હું તમને…

View original post 1,121 more words